Havkolera er den populære betegnelse for den sygdom der forårsages af bakterien vibrio vulnificus.
Sygdommen dukker oftest op i perioder med meget varme, hvor bakterien udvikles i havet nær stranden, og inficerer badegæster. Raske mennesker med upåvirket immunforsvar og uden åbne sår, har dog ikke stor risiko for at pådrage sig sygdommen.

Der har i sommeren 2006 været flere tilfælde af havkolera i Danmark, heraf et med dødelig udgang. Derfor har Sundhedsstyrelsen anbefalet at man ikke bader i havet hvis man har åbne sår på kroppen, eller lider af nedsat immunforsvar.

Ser mere på www.sundhed.dk