Med sigte på en løbende uddannelse af kystlivreddere ansat i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste (DNK) er lavet et kompendium. Her redegøres i store træk for uddannelsens indhold samt angives en generel vejledning i, hvordan man skal afvikle NordKystPrøven, og hvordan selve prøvetagningen foregår. NordKystPrøven består foreløbig af 4 moduler, hvori der er lagt vægt på såvel praktiske færdigheder såvel som teoretisk viden om kystlivredning.

Modul 1 – kystlivredningsteori – indeholder selvstudie og eksamination i pensum.

Modul 2 og 3 – den praktiske del – omfatter en bassin- og havdel med testning i formøvelser, redningsfaglige øvelser og gennemgang og træning af redningsteknikøvelser.

Modul 4 – In-situ træning – er en løbende træning og vedligeholdelse af kystlivredderens redningsfærdigheder. Modul 4 foregår dels ved et grundkursus, følordning og dels ved træning på kystlivredderposten.

Dette koncept er blevet udarbejdet af uddannelseskoordinatorer og in-situ instruktører i samarbejde med distriktslivredderfunktionen og sekretariatet i 1995/96, og danner grundlag for den kystlivredderuddannelse, der omfatter aflæggelse af NordKystPrøven. Det er vores håb og målsætning, at vi med dette uddannelses-koncept opnår følgende generelle mål:

– En væsentlig styrkelse af kystlivredderens kvalifikationer og en systematisk vedligeholdelse af færdigheder og faglig viden.

– Et enkelt, objektivt og tilgængeligt uddannelseskoncept som kan være et forbillede for andre livredningstjenester.

– En større interesse for kystlivredningen generelt som kan medvirke til at øge badesikkerheden ved for eksempel at der etableres flere kystlivredningsposter ved de danske strande.

 

Tids- og aktivitetsplan:

JANUAR:                            Kystlivredder-aspirant ansøgning.

FEBRUAR-MARTS:      Samtaler og udvælgelse af KLR-aspiranter til uddannelse og gennemførelse af NordKystPrøven.

MARTS-APRIL-MAJ:  Modul 1 – kystlivredningsteori;  Modul 2 – bassinlivredning.

JUNI-AUGUST:             Modul 3 – kystlivredning; Modul 4 – Insitu-træning.

 

Modul 2 – Bassindel

Formøvelser:

øvelse 1
1200 m ABC-livredning:
3 × (150 ABC svøm + 25 polo + 25 uv-svømning + 25 polo + 25 uv-svømning + 150 ABC bjærgning med bjærgedukke).
Tid: Max 25 minutter.

øvelse 2
50 m fri.
Tid: Max. 40 sek.

øvelse 3
150 m bjærgning af dukke.
Tid: Max. 5 minutter.

 

Redningsfaglige øvelser:

øvelse 4
75 m kombineret livredningsmedley:
– Udspring 5 meters højde (ben eller hovedspring) efterfulgt af
– 25 uv-forhindringssvøm. Optagning af uv-medie. Min 4 m.
– Efterfulgt af 50 m bjærgning med medie.
– Optagning af medie på bassinkant og trinvis førstehjælp med LAK: Frie luftveje-tjek åndedræt-2 indblæsninger-tjek åndedræt-kontrol af livstegn-hjertemassage i forholdet 2:15 (1 cyklus markeres).
Tid: Max 2½ minutter.

øvelse 5
100 m kombineret bjærgningsmedley:
– Startspring 25 m fri+25 m polocrawl
– 25 m undervandssvømning efterfulgt af:
– Dykning efter person. Min 2 m.
– 25 m bjærgning med medie.
Tid: Max 2½ minutter.

øvelse 6
200 m redning med medie og ABC-udstyr:
– Neddyk påtag ABC på bunden, uddyk.
– 100 m fri med ABC
– Dykning efter person. Min 4 m.
– 100 m transportbjærgning med finner.
Tid: Max 5 Minutter.

øvelse 7
300 m ABC-redning med torpedo:
– 150 m ABCT-svømning
– Dykning efter person. Min 4 m.
– 150 m ABCT-bjærgning
– Optagning på bassinkant.
Tid: Max. 7 min.

 

– Ved alle øvelserne skal den fungerende dommers anvisninger altid følges.

– Bjærgning med dukke skal udføres rygsvømmende med bjærgedukken på maven.