Liseleje strand er den foretrukne strand blandt feriegæster og beboende i ‘sommerhus’-byerne Asserbo, Melby og Liseleje. Strandkvaliteten er middelmådig pga. en del sten, men kan alligevel betegnes som værende meget børnevenlig, idet bugten bag molen skaber lavvandet badeområde med overvejende sandbund. Ved pålands vind frarådes badning ved moler og høfder. Der er 2 livredderposter på Liseleje strand, én beliggende i tidlige militærets udsigtspost lige øst for bugten og en post ca. 150 meter nede ad stranden i nordøstlig retning.

Kiosk/toilet forhold
Der findes kiosk og toiletter på P-pladsen. Her ligger også et informationskontor med information om hele området.

Handicap forhold
Der findes handicapbro som går helt ned til vandet, vest for den store P-plads. Kør ned ad vejen lige efter bageren i hovedgaden.

Kørselsvejledning

Fra Kbh. i bil:
Kør mod Hillerød ad Hillerød-motorvejen (16). Når Hillerød nås, køres først mod Frederiksværk ad hovedvej 16. I Frederiksværk køres til højre i anden rundkørsel mod Liseleje. Kør ind til selve Liseleje. Drej til højre i krydset, hvor bager og ‘Lisestuen’ ligger på hjørnet. Vejen munder ud i en stor P-plads. Livredderposten (vest) ligger ved indgangen til stranden i den nordøstlige ende af P-pladsen. Den østlige post ligger ca. 150 meter ned ad stranden.

Parkeringsforhold
Der er gode parkeringsforhold på den store P-plads lige bag klitrækken.

Alge-risiko
Der er meget lille risiko for opblomstring af giftige alger på Liseleje strand pga. strandens relativt ubeskyttede placering ud til det åbne Kattegat.

Evt. særlige badeforhold
På dage med hård vind fra V-NV-N skabes relativt store bølger, der gør Liseleje til et godt surfspot.

Blåt flag:
Nej.

Badebro:
Nej.
Du kan finde vej til stranden her:


Vis Liseleje Øst Strand på et større kort