Dronningmølle strand er næstefter Hornbæk den mest besøgte strand på Nordkysten. Det skyldes i høj grad den gode kvalitet af stranden – meget få sten, finkornet sand og god vandkvalitet – samt de generelt meget sikre badeforhold for både børn og voksne. Stranden er bemandet med 2 livredderposter.

Kiosk/toilet forhold
Der findes en campingkiosk bag den store græsparkeringsplads i den østlige ende af stranden. Derudover har en mindre kiosk på vestparkeringspladsen ligeledes åbent på de gode stranddage. Der findes toiletter ved nedgangen til både vest og øst posten.

Handicap forhold
Der findes handicap-rampe, som går går helt ned til vandet ved øst-posten. Handicap-toilet findes ved nedgangen til vest-posten.

Kørselsvejledning

Fra Kbh. i bil:
Kør mod Helsingør ad Helsingør-motorvejen (E4). Drej af ved frakørsel 4 (Kvistgård) og følg skiltene mod Hornbæk. Når Horneby nås drejes til venstre mod Dronningmølle. Når strandvejen nås drejes til venstre.

Fra Kbh. i tog:
Tag kystbanen til Helsingør, hvor der skiftes til Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen (se køreplan på www.hhgb.dk). Toget standser i Dronningmølle.

Parkeringsforhold
Parkeringsforholdene er relativt gode i Dronningmølle. Enten kan der parkeres på den store græsplæne på syd-siden af strandvejen ved campingpladsen. Nedgang til stranden sker så ved fodgænger-feltet og toiletterne. Anden mulighed for parkering er på grus-parkeringspladsen ved vandet tæt på den vestlige post. Indkørsel til denne P-plads sker fra strandvejen midt i Dronningmølle.

Alge-risiko
Der er lav risiko for opblomstring af giftige alger på Dronningmølle strand pga. stor vandgennemstrømning og relativ høj salt koncentration.

Evt. særlige badeforhold

Blåt flag:
Ja.

Badebro:
Nej.
 
Du kan finde vej til stranden her:
 

Vis Dronningmølle Strand på et større kort